Het administratief beheer van uw VVE omvat:

Het 1x organiseren, convoceren, bijwonen, notuleren en verzenden van de jaarlijks te houden algemene ledenvergadering van de vereniging en het verzorgen van volmachten ten behoeve van de leden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.

Het verzorgen van de correspondentie van de vereniging, alle financiële en administratieve zaken betreffende.

Het bijhouden van de ledenadministratie en eventuele mutaties in het ledenbestand.

De archivering van alle stukken betrekking hebbende op de vereniging.

Het doen uitvoeren van besluiten van de vergadering.

Het onderhouden van contacten met gemeentelijke instanties en monumentenzorg.

Lees ook:

Velzel VVE Diensten B.V.

Interesse in VVE beheer door Velzel VVE Diensten B.V.?

Bel ons op onderstaand nummer of mail naar info@velzelvvediensten.nl

020 - 638 4653