Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Velzel VvE Diensten B.V. , gevestigd te Amsterdam.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken

Naar aanleiding van de beheerovereenkomst die met uw VvE is afgesloten, verwerken wij persoonsgegevens van u. 
 
Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
 
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch
Verwerkingsdoelen alsook rechtmatige grondslag 

Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:
 • Het nakomen van onze verplichtingen uit de beheerovereenkomst
 • Het afhandelen van uw betaling/incasso
 • Verzenden van nieuwsbrief en/of nieuwsberichten
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Hoe lang we gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden/zijn verzameld.
 
Delen met anderen

Zonder uw toestemming verstrekken wij de persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beheerovereenkomst die wij met uw VvE hebben afgesloten, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. 
 
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij – indien nodig – een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft in beginsel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Dit laatste uiteraard tenzij wij op grond van de beheerovereenkomst, de AVG en de wet niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen en/of persoonsgegevens te verwijderen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het bestuur van uw VvE.
 
Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of overtreding van de AVG, neem dan contact op met ons via info@velzelvvediensten.nl.
 
Cookies
 
Deze website maakt gebruik van analytische cookies van Google Analytics. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met deze analytische cookies wordt het surfgedrag van de bezoeker op onze website gevolgd en kunnen we dit gebruiken om de website te optimaliseren. Doordat het laatste deel van het IP-adres wordt gemaskeerd, worden de gegevens anoniem gemaakt. Verder hebben wij de optie ‘gegevens delen’ uitgezet. Surfgedrag wordt daardoor niet verder gedeeld met andere partijen. Naast de Google Analytics-cookies wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten.
 
Opt-out
 
Bij uw eerste bezoek aan onze website bent u op de hoogte gesteld van het gebruik van cookies. Wanneer u niet wilt dat Google Analytics-cookies worden opgeslagen kunt u daarvoor kiezen. U klikt dan op de knop ‘Nee, bedankt’.  
 
Wijziging van de privacyverklaring

Wij passen ons privacybeleid (indien nodig) van tijd tot tijd aan om het up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. 
 
Contact
 
Velzel VVE Diensten B.V.
Laurierstraat 164

1016 PS  Amsterdam

Tel. 020 – 638 4653

K.v.K. Amsterdam 59752289
 
Velzel VVE Diensten B.V.